Przychodnia VET MED - Joanna Szymczak

dr n. wet.

Joanna Szymczak

specjalista radiologii weterynaryjnej

Po ukończeniu studiów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu podjęłam pracę na Bloku Diagnostyki Obrazowej w Katedrze i Klinice Chirurgii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu rozwijając i doskonaląc się w dziedzinie radiologii.

Odbyłam staż w Brnie University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences. W 2015 roku obroniłam pracę doktorską dotyczącą diagnostyki ultrasonograficznej płuc u psów i kotów, a w 2016 roku ukończyłam studia specjalizacyjne z radiologii weterynaryjnej.

Jestem zarówno uczestnikiem jak i prelegentem licznych szkoleń i konferencji dotyczących diagnostyki obrazowej psów i kotów stale starając się rozwijać swoje umiejętności. Ukończyłam również międzynarodowy kurs EAVDI dotyczący tomografii komputerowej w Luxemburgu organizowany przez European Association of Veterinary Diagnostic Imaging.

missing_controller